Integritetspolicy

Vad denna policy avser

Denna integritetspolicy avser hur data lagras både på denna webbsite samt i vår app Bioblitz.

Vilken information vi samlar och varför

I appen sparar vi din email adress och vi har ett unikt ID för att kunna navigera i appen och lagra dina önskemål om språk och land. Vi kan knyta ditt ID till din telefon. Vi lagrar information om eventuella köp som du gjort i appen. I händelse av att appen kraschar kan vi lagra krashdata och knyta detta till din mobiltelefon för att möjliggöra analyser av vad som gått fel i appen.

Din email adress kan vi komma att använda för att kontakta dig angående förändringar och framtida funktioner då du aktivt inuti appen väljer att vi sammanställer din egen information via email till dig. Vi förbehåller oss även rätten att använda din email för att ge dig information om andra appar för djurintresserade eller litteratur ämnad för djurintresserade men vi lämnar aldrig ut din email adress till någon annan utan den behåller vi för oss själva. Hittills har det hänt exakt noll gånger att vi skickat något email.

I appen kan vi spara information om vilka insekter du visar intresse för i syfte att ge kunna ge dig information relaterat till dessa arter. Appen kan använda din GPS position i syfte att filtrera möjliga insektsarter och i syfte att addera lägesposition till foton du väljer att addera. Syftet med att spara denna information är att utan den skulle appens funktioner inte kunna användas.  

Normalt efterfrågas och sparas ingen information om dig när du är på webbsiten. I framtiden kanske vi addera någon sorts forum till websiten och i detta fall kan vi spara ditt använder ID för inloggning, veta vilka inlägg som du gjort samt vilka eventuella kommentarer du skrivit in. 

Att ladda upp bilder

Genom att ladda upp bild i appen ger du företaget som äger denna webbsida och app oåterkallerligen rätten att ändra och använda bilden. Med restriktionen att det endast är inuti en app och att rättigheter till bilden inte får ges vidare. Du går i god för att du själv har rättigheter att ge vidare rättigheterna att använda bilden och att du accepterar att det är upp till företaget som äger denna webbsida och app att bestämma om bilden ska ändras på något sätt, användas eller raderas. Bilden kommer inte att ges till någon part utanför företaget som äger webbsidan och appen.

Våra cookies

När du loggar in i appen kan vi komma att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av appens layout och vilken information som visas i appen.

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. 

Vi delar inte information med någon annan

Information som sparas om dig kommer endast att användas av det företag som äger denna webbsida och app och kommer inte ges till någon utomstående.

Hur länge vi sparar din information

Information om dig sparas tills du raderar ditt konto i appen. Skicka administratören ett email i appen för att be att få ditt konto raderat.

Efter detta är den enda information från dig som kvarstår foton,  information om de  foton du laddat upp samt eventuella kommentarer du skrivit in.

Vilka rättigheter du har till din information

 Du kan när som helst se vilken kontaktinformation som är sparad om dig inuti appen genom att inuti appen gå till din profil. 

Vad som inte visas där är de foton du valt att ladda upp, den information du skrivit in relaterad till dessa foton samt eventuella kommentarer du skrivit in.

All information lagras i en molntjänst dit endast administratör och utvecklare av appen har behörighet.