Användarvillkor

Vad dessa villkor avser

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan användare och ägare av appen Bioblitz. Det är ägaren av appen som är ansvarig för appen och inte Apple eller Google vilka äger respektive handelsplatsen där appen kan laddas ner.

Rättigheter till information och bilder

Ägaren av appen är ansvarig för appen samt äger rättigheterna till all information och bilder inuti appen. Undantag är i de fall det är foton som laddats upp av andra personer och i dessa fall är den som laddat upp fotot som innehar rättigheterna till det.

Ansvar för informationens korrekthet

Ägaren av appen tar inget ansvar för utelämnad eller felaktig information eller hur informatinen används. Ägaren tar inget ansvar för hur informationen används och kan inte krävas på ersättning för vare sig uppkommna direkt eller indirekt skadpr eller intrång på immateriella rättigheter. Ägaren kan inte hållas ansvarig gentemot tredje part för hur användaren använder appen.

Rättigheter att ta bort användarkonton

Ägaren av appen har rättighet att utan förklaring radera en användares konto vid misstanke om att användarkontot används för att ändra eller radera information i appen, för att sprida osämja mellan användare av appen eller om användarkontot missbrukas på annat sätt. 

Prisförändringar

Ägaren av appen har rätt att ändra priset på prenumerationer inuti appen så länge det följer reglerna för handelsplatsen där appen laddas ner.

Förändring av innehåll

Ägaren av appen har rätt att ändra innehållet i appen och det kan vara men är inte begränsat till förändrad funktionalitet, addera och radera nya familjer av djur samt att addera och radera arter inuti appen. Ändringar inklusive borttagande av information och bilder sker under den tidsperiod du prenumererar utan att du som användare har rättigheter till kompensation

Vilka rättigheter du har till din information

Vi följer GDPR och delar inte information med andra. Våra intentioner är att spara minsta möjliga information om dig.

Lagar

Vid användandet av denna app måste användaren följa övriga applicerbara lagar och de regler som handelsplatsen där appen laddas ner sätter. För appen gäller Svensk lagstiftning och dessa vilkor kan inte begränsa användaren utöver vad Svensk lagstiftning reglerar.

Genom att använda denna app godtar du dessa villkor i sin helhet. Dessa vilkor kan inte begränsa användaren utöver vad som gäller enligt Svensk lagstiftning.

Ägaren av appen har rätt att ändra dessa villkor och villkoren finns tillgängliga att läsa inuti appen.

Genom att använda denna app godtar du dessa villkor i sin helhet. Frågor och synpunkter skickas till: