Användarvillkor

Vad dessa villkor avser

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan användare och ägare av appen Bioblitz.

Rättigheter till information och bilder

Ägaren av appen äger rättigheterna till all information och bilder inuti appen. Undantag är i de fall det är foton som laddats upp av andra personer och i dessa fall är den som laddat upp fotot som innehar rättigheterna till det.

Ansvar för informationens korrekthet

Ägaren av appen strävar efter att information i appen är korrekt men tar inget ansvar för den utelämnad eller felaktig information som finns inuti appen, Ägare tar inget ansvar för hur informationen används och kan inte krävas på ersättning för någon uppkommen skada.

Rättigheter att ta bort användarkonton

Ägaren av appen har rättighet att utan förklaring radera en användares konto vid misstanke om att användarkontot används för att ändra eller radera information i appen, för att sprida osämja mellan användare av appen eller om användarkontot missbrukas på annat sätt. 

Prisförändringar

Ägaren av appen har rätt att ändra priset på prenumerationer inuti appen så länge det följer reglerna för handelsplatsen där appen laddas ner inklusive följer den handelsplatsens rekommendation om hur information om prisändringar skall skickas ut.

Förändring av innehåll

Ägaren av appen har rätt att ändra innehållet i appen och det kan vara men är inte begränsat till förändrad funktionalitet, addera och radera nya familjer av djur samt att addera och radera arter inuti appen. Ändringar inklusive borttagande av information och bilder kan ske någon gång under den tidsperiod du prenumererar utan att du som användare har rättigheter till kompensation.

Vilka rättigheter du har till din information

Vi följer GDPR och alla sekretessregler. Våra intentioner är att spara minst möjliga information om dig. 

Ägaren av appen har rätt att ändra dessa villkor när han så önskar men villkoren ska finnas tillgängliga att läsa inuti appen.

Genom att använda denna app godtar du dessa villkor i sin helhet.